Ofertele

Proprietarul site-ului www.kidstyle.md se angajează să păstreze confidențialitatea datelor furnizate de către utilizatori/clienți. Refuzul de furnizare a datelor cu caracter personal determină imposibilitatea livrării comenzii dorite.

În conformitate cu cerințele Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova, http://www.registru.datepersonale.md, kidstyle.md își asumă administrarea în condiții de siguranță și numai în scopuri bine determinate, a datelor personale furnizate de către utilizatori: informarea utilizatorilor/clienților privind situația contului personal, evoluția, sistarea comenzilor și a serviciilor oferite, precum și a activităților de management, de mentenanță, de promovare a produselor și serviciilor, de marketing, de mediatizare, de curierat, cât și a serviciilor de plăți bancare prin transfer sau numerar (cash).

Pentru o mai bună colaborare și informare a utilizatorului site-ului, completând formularele de contact, de comandă, datele personale ale clientului vor fi stocate temporar sau nelimitat, la solicitarea acestuia, în baza de date a site-lui kidstyle.md. Legislația RM, ca de altfel și legislația europeană, are prevederi foarte stricte cu privire la modul de stocare și procesare a datelor personale. Conform legii HG Nr. 1123, accesul la datele personale ale unei persoane este protejat, acesta fiind și unul din angajamentele noastre prioritare. Clienții, de asemenea, au dreptul de a solicita ștergerea parțială sau totală a datelor personale și de a se opune prelucrării datelor personale printr-o cerere scrisă si prezentată, la sediul KidStyle.

De asemenea, KidStyle poate oferi datele Dvs. cu caracter personal altor companii cu care se află în relații de parteneriat și doar în baza unui angajament de confidențialitate din partea acestora. Aceste date vor fi stocate și păstrate în siguranță, dat fiind faptul că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare.

Informații confidențiale de tipul conturi bancare, parole, carduri și altele, nu le solicităm utilizatorilor noștri nici printr-un mijloc de comunicare (telefon/e-mail) sau rețea de socializare. În cazul în care utilizatorul le divulgă altor persoane, acesta poartă întreaga responsabilitate pentru acțiunile sale și singur va suporta consecințele prejudiciilor. KidStyle nu-și asumă astfel de responsabilități.